Nazywam się Kinga Tymoszuk, jestem Ekspertem Finansowym. Posiadam 10letnie doświadczenie w branży finansowej i nieruchomości. Pracowałam dla liderów rynków finansowych takich jak ING Bank Śląski czy Deutsche Bank. Byłam menadżerem w firmie mediowej, gdzie odpowiadałam za kontakt z największymi firmami deweloperskimi w kraju m.in. Echo Investment, Ghelamco, Buma, HB Reavis.
Skontaktuj się ze mną +48 513 646 202
kontakt@kingatymoszuk.pl

JAK UCIEC PRZED SKARBÓWKĄ?

JAK UCIEC PRZED SKARBÓWKĄ?

Ustawa o podatku od spadku i darowizn mówi:

4.1 Zwalnia się …
5) nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 9637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19 274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami..”

Tłumacząc na nasze 😀

Ten artykuł mówi o tym, że uzyskując darowiznę od osób z „grupy 1”, musisz odprowadzić podatek. Dotyczy to sytuacji gdy wysokość darowizny przekracza 9637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19 274 zł (w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny).

A wiec kto należy do grupy 1?  Należą do niej:

 • małżonek (obecny, nie były),
 • zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki),
 • wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie),
 • rodzeństwo,
 • pasierb,
 • ojczym,
 • macocha,
 • teściowie,
 • zięć,
 • synowa.

Jednak w ramach grupy 1 wyróżnia się jeszcze grupę 0 i dla niej jest pełne zwolnienie od podatku!

A więc kto należy do grupy 0?  

 • Małżonek (obecny, nie były),
 • zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki),
 • wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie),
 • rodzeństwo,
 • pasierb,
 • ojczym,
 • macocha

Grupę tę obejmuje artykuł:

„…Art. 4a. 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:
1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4…”

Jeśli kwota otrzymana od członka z tej grupy jest w wysokości nieprzekraczającej 9637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19 274 zł to nie musisz zgłaszać jej do US!

Jeśli przekracza to musisz zgłosić taką darowiznę do 6 miesięcy do US i nie płacisz od niej żadnego podatku!

Jak to robisz?

Wpłacasz całą kwotę na konto jednorazowo, a następnie wypełniasz druk SD Z2 czyli formularz otrzymania darowizny i dostarczasz do Urzędu skarbowego.

I TYLE!

Podając to na przykładzie:
Jeśli otrzymasz od mamy  5000 tys. zł to nie musisz tego zgłaszać do US. Ale jeśli w przeciągu 5 lat otrzymasz od niej  kolejne 10 tys. zł to rachunek jest prosty:
15 tys. zł (suma 5 tys. zł + 10 tyś zł.) – 9637 zł  (kwota wolna od podatku) =  5363 zł –  tę kwotę natęży zgłosić do 6 m-cy do US jako darowiznę.

UWAGA!!!!

Jeśli nie zgłosisz darowizny do US w odpowiednim terminie (do 6 m-cy od otrzymania), to wtedy podlega ona normalnie opodatkowaniu.
W swojej pracy często spotykam się, z tym że rodzice kupują dzieciom mieszkanie. Szczególnie wtedy, gdy te rozpoczynają studia. W takiej sytuacji syn/córka powinni na odpowiednim formularzu zgłosić taką darowiznę do US.
Jeżeli tego nie zrobią, i wyjdzie na jaw, że mieszkanie zostało przekazane w drodze darowizny bez zgłoszenia, to podlega ono normalnemu opodatkowaniu, a do tego może zostać naliczona kara.

A ty skąd pozyskujesz środki na WKŁAD WŁASNY DO KREDYTU?

2 komentarze
Dodaj komentarz