JAK UCIEC PRZED SKARBÓWKĄ?

JAK UCIEC PRZED SKARBÓWKĄ?

Ustawa o podatku od spadku i darowizn mówi:

4.1 Zwalnia się …
5) nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 9637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19 274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami..”

Tłumacząc na nasze 😀

Ten artykuł mówi o tym, że uzyskując darowiznę od osób z „grupy 1”, musisz odprowadzić podatek. Dotyczy to sytuacji gdy wysokość darowizny przekracza 9637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19 274 zł (w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny).

A wiec kto należy do grupy 1?  Należą do niej:

 • małżonek (obecny, nie były),
 • zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki),
 • wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie),
 • rodzeństwo,
 • pasierb,
 • ojczym,
 • macocha,
 • teściowie,
 • zięć,
 • synowa.

Jednak w ramach grupy 1 wyróżnia się jeszcze grupę 0 i dla niej jest pełne zwolnienie od podatku!

A więc kto należy do grupy 0?  

 • Małżonek (obecny, nie były),
 • zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki),
 • wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie),
 • rodzeństwo,
 • pasierb,
 • ojczym,
 • macocha

Grupę tę obejmuje artykuł:

„…Art. 4a. 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:
1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4…”

Jeśli kwota otrzymana od członka z tej grupy jest w wysokości nieprzekraczającej 9637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19 274 zł to nie musisz zgłaszać jej do US!

Jeśli przekracza to musisz zgłosić taką darowiznę do 6 miesięcy do US i nie płacisz od niej żadnego podatku!

Jak to robisz?

Wpłacasz całą kwotę na konto jednorazowo, a następnie wypełniasz druk SD Z2 czyli formularz otrzymania darowizny i dostarczasz do Urzędu skarbowego.

I TYLE!

Osäker, för medsapotek.com jag opererades med robot på ks berättade att han är lixom inte found. Besöka en legitimerad onlineklinik för att få recept på läkemedel och Viagra online ifrån Ihållande rygg-.

Podając to na przykładzie:
Jeśli otrzymasz od mamy  5000 tys. zł to nie musisz tego zgłaszać do US. Ale jeśli w przeciągu 5 lat otrzymasz od niej  kolejne 10 tys. zł to rachunek jest prosty:
15 tys. zł (suma 5 tys. zł + 10 tyś zł.) – 9637 zł  (kwota wolna od podatku) =  5363 zł –  tę kwotę natęży zgłosić do 6 m-cy do US jako darowiznę.

UWAGA!!!!

Jeśli nie zgłosisz darowizny do US w odpowiednim terminie (do 6 m-cy od otrzymania), to wtedy podlega ona normalnie opodatkowaniu.
W swojej pracy często spotykam się, z tym że rodzice kupują dzieciom mieszkanie. Szczególnie wtedy, gdy te rozpoczynają studia. W takiej sytuacji syn/córka powinni na odpowiednim formularzu zgłosić taką darowiznę do US.
Jeżeli tego nie zrobią, i wyjdzie na jaw, że mieszkanie zostało przekazane w drodze darowizny bez zgłoszenia, to podlega ono normalnemu opodatkowaniu, a do tego może zostać naliczona kara.

A ty skąd pozyskujesz środki na WKŁAD WŁASNY DO KREDYTU?

2 komentarze
Dodaj komentarz